Пра БІСД

Агульныя звесткі

Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (БІСД) з’яўляецца “фабрыкай думкі”, зацверджанай Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь  12 лютага 2019 года ў мэтах інфармацыйна-аналітычнага забеспячэння дзейнасці дзяржаўных органаў і службовых асоб па стратэгічных напрамках знешняй і ўнутранай палітыкі.

АНАЛІЗ

аналіз стану ўнутрыпалітычных працэсаў у краіне, міжнародных адносін, геапалітычных змен у глабальным, рэгіянальным і субрэгіянальным аспектах

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ

узаемадзеянне з навуковымі арганізацыямі, аналітычнымі інстытутамі і цэнтрамі (аналітычнымі падраздзяленнямі юрыдычных асоб), установамі вышэйшай адукацыі ( у тым ліку замежных дзаржаў) па пытаннях развіцця навуковых даследаванняў і патрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэшай кваліфікацыі

УЗГАДНЕННЕ

узгадненне дакументаў стратэгічнага планавання (дактрыны, канцэпцыі, стратэгіі), якія распрацоўваюцца дзяржаўнымі органамі

ПРАВЯДЗЕННЕ

правядзенне навуковых даследаванняў стану, тэндэнцый развіцця знешнепалітычных і ўнутрыпалітычных працэсаў, уключаючы фундаментальныя і прыкладныя даследаванні

РАСПРАЦОЎКА

распрацоўка рэкамендацый па выкарыстанню вынікаў навковых даследаванняў і садзейнічанне іх практычнаму ўкараненню

АРГАНІЗАЦЫЯ

арганізацыя мерапрыемстваў па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю БІСД, у тым ліку канферэнцый (сімпозіумаў, семінараў), у адпаведнасці з зацверджанымі планамі, па даручэнню Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспбулікі Беларусь або на падставе заключаных дагавораў

ПАДРЫХТОЎКА

падрыхтоўка рэкамендацый, накіраваных на ўдасканаленне правядзення дзяржаўнай палітыкі ў розных галінах, работы ў інфармацыйнай сферы, у тым ліку па ўмацаванню аўтарытэта Рэспублікі Беларусь у свеце

Беларускі Інстытут Стратэгічных Даследаванняў