Дата публикации

Важна фарміраванне трывалага нацыянальнага імунітэту, заснаванага на спрадвечных каштоўнасцях

Абавязковая глеба любой «каляровай рэвалюцыі», дзе б яна ні адбывалася, - псеўдакаштоўнасці і псеўдагісторыя як серада выспявання ашуканага пакалення і наступнага міжпакаленчага канфлікту. Пагэтаму важна фарміраванне трывалага нацыянальнага імунітэту, заснаванага на спрадвечных каштоўнасцях, гістарычнай праўдзе, актыўнай грамадзянскай пазіцыі моладзі. Такое меркаванне на прэзентацыі трэцяга выдання кнігі «Прысмак каляровых рэвалюцый P.S.», якая адбылася ў Акадэміі МУС, выказаў намеснік дырэктара Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Віталій Пунчанка.

Виталий Пунченко

Падчас прэзентацыі выдання, аўтарамі матэрыялаў якога выступілі палітолагі, вучоныя і публіцысты з больш чым 20 краін свету, у тым ліку аналітыкі БІСД, Віталій Пунчанка адзначыў:

- Абавязковая глеба любой «каляровай рэвалюцыі», дзе б яна ні адбывалася, - псеўдакаштоўнасці і псеўдагісторыя як серада выспявання ашуканага пакалення і наступнага міжпакаленчага канфлікту. Пагэтаму важна фарміраванне трывалага нацыянальнага імунітэту, заснаванага на спрадвечных каштоўнасцях, гістарычнай праўдзе, актыўнай грамадзянскай пазіцыі моладзі. Неабходна ствараць умовы для канструктыўнай актыўнасці маладых людзей – спачатку сацыяльнай, затым палітычнай, слухаць моладзь, далучаць яе да праектаў будучыні.

Кніга не выпадкова называецца «Прысмак каляровых рэвалюцый», звярнуў увагу кіраўніцтва, выкладчыкаў і слухачоў Акадэміі МУС намеснік дырэктара БІСД:

- Прысмак, у адрозненні ад смаку, - гэта, як правіла, нешта дакучлівае і непрыемнае, якое быццам побач, але складана распазнаць, дзе канкрэтна. «Каляровыя рэвалюцыі» - гэта як вірус або паразіт. Ён можа доўга жыць у арганізме і не праяўляць сябе да пэўнага часу. Але, як толькі складваюцца ўмовы, ператвараецца ў лавіну, якую цяжка стрымаць. Пагэтаму важна разумець спецыфіку гэтых умоў, інакш гаворачы, формулу «калярвых рэвалюцый», прычым як універсальную, так і спецыфічную, для канкрэтнай краіны, культуры.

На думку Віталія Пунчанкі, прэзентуемая кніга ў сукупнасці дае ўяўленне аб гэтай формуле:

-Калі вельмі коратка, яе можна перадаць у трох тэзісах. Першае. Глеба для «каляровай рэвалюцыі» - псеўдакаштоўнасці і псеўдагісторыя як серада для выспявання ашуканага пакалення. Другое. Знешні фактар – наяўнасць канкрэтных зацікаўленых суб’ектаў (краін, спецслужбаў, карпарацый, фондаў, канкрэтных асоб) і тэхналогій: інфармацыйных, палітычных, сацыягуманітарных. Трэцяе. Унутраны фактар – неадпаведнасць чаканняў грамадства і рэальнага становішча спраў. Асабліва гэта датычыцца такіх з’яў, як застой у развіцці, эканамічныя праблемы і сацыяльныя крыўды, якія назапасіліся.

На думку намесніка дырэктара Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, ні адзін з гэтых кампанентаў нельга недаацэньваць, роўна як і пераацэньваць:

- Любое знешняе ўздзеянне асуджана на правал, калі няма асновы для «каляровай рэвалюцыі» ўнутры краіны. Адпаведна, магчыма вывесці і формулу супрацьдзеяння. Па-першае, нацыянальны імунітэт- выхаванне маладога пакалення на спрадвечных народных каштоўнасцях, шанаванні гістарычнай праўды. Па-другое, веданне праціўніка і яго метадаў, мадэляванне эвалюцыі тэхналогій, супрацьпастаўленне ім уласных наратываў, перш за ўсё пры рабоце на ўнутраным полі. І па-трэцяе, баланс інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы. Веданне грамадства, у якім мы жывём, яго ўспрыняцце як паўнавартаснага і паўнапраўнага суб’екта, які мае патрэбу не толькі ў абароне, але і ў стымулах да развіцця.

Кніга «Прысмак каляровых рэвалюцый P.S.» выдадзена на аснове рэалізаванага на старонках «СБ. Беларусь сёння» газетнага праекта, першы выпуск якога ўбачыў свет 11 снежня 2021 года. Дзясяткі вядучых палітолагаў, аналітыкаў і публіцыстаў з больш чым двух дзясяткаў краін свету прадставілі беларускім чытачам сваё бачанне феномена «каляровай рэвалюцыі», які трывала ўвайшоў у сусветную палітыку і разбурыў папярэднюю карціну свету. Што ён сабой уяўляе? Якім можа быць супрацьяддзе і чаму гэты феномен, адточаны на розных дзяржавах, аказаўся безгрунтоўным у Беларусі? Адказы на гэтыя пытанні якраз і даваў газетны праект «Прысмак каляровых рэвалюцый», які выліўся з часам у паўнавартасную і вельмі патрэбную сучаснаму грамадству кнігу, прызнаную выдавецтвам «Беларусь» па выніках 2023-га бэстсэлерам года. Сёння пазнаёміцца з яе зместам можна і на запушчаным выдавецкім домам «Беларусь сёння» спецыяльным сайце.

Привкус цветных революций P.S.
Привкус цветных революций P.S.
Привкус цветных революций P.S.
Привкус цветных революций P.S.
Привкус цветных революций P.S.