Дата публікацыі

Галоўныя чаканні беларускага грамадства ад рэлігійных арганізацый

Ва ўмовах абнаўлення сацыяльнага жыцця грамадства і палітыка-прававога поля краіны, прыняцця найважнейшых рашэнняў (абнаўленне Канстытуцыі, маючы адбыцца адзіны дзень галасавання) асаблівае значэнне набываюць нематэрыяльныя аспекты нашага жыцця: традыцыі, каштоўнасці, культурныя і маральныя апоры грамадства.

Беларусь – традыцыйна шматканфесійная краіна. Рэлігія ў жыцці грамадства, нягледзячы на перамены, якія адбываюцца ў апошнія дзесяцігоддзі, працягвае iграць істотную ролю, што пацвярджаецца сацыялагічнымі даследаваннямі.

Канфесійная структура сучаснага беларускага грамадства выглядае наступным чынам (адказы на пытанне "Да якой рэлігіі / рэлігійнай канфесіі вы сябе адносіце?"): праваслаўе-84,2% рэспандэнтаў, каталіцызм - 6%, пратэстантызм - 1%, iслам -0,3%, iўдаізм - 0,3%, іншыя канфесіі - 0,5%. Сацапытанне "Этнаканфесійная сітуацыя ў ацэнках насельніцтва Беларусі" праведзена па замове БІСД Інстытутам сацыялогіі НАН Беларусі ў сакавіку 2023 года. Ён праводзіўся метадам анкетавання сярод насельніцтва Беларусі ва ўзросце ад 18 гадоў і старэй. Выбарачная сукупнасць –1529 рэспандэнтаў, рэпрэзентатыўная па полу, узросту, узроўню адукацыі і рэгіёну пражывання.

Як бачна, больш за 90% рэспандэнтаў (нават няверуючыя) атаясамліваюць сябе з той ці іншай канфесіяй. Гэта тлумачыцца тым, што хрысціянскія этычныя нормы ляжаць у аснове ўяўленняў большасці беларусаў пра дабро і зло, правільнае і няправільнае. Рэлігійныя святы цесна звязаны з сямейнымі традыцыямі і займаюць важнае месца ў жыцці грамадства. Сведчанне іх папулярнасці - такія любімыя беларусамі вадохрышчанскія святы з чэргамі за вадохрышчанскай вадой і ныраннем у палонку.

Як паказваюць праведзеныя даследаванні, грамадзяне чакаюць ад рэлігійных арганізацый у першую чаргу пашырэння іх сацыяльнай функцыі, нацэленай на духоўна-маральнае аздараўленне грамадства, падкрэсліла эксперт. Грамадскае служэнне царквы адказвае яе прызначэнню і асноўным мэтам сацыяльнай дзяржавы: адрасная дапамога, праца з залежнымі людзьмі, захаванне гістарычнай і культурнай спадчыны і г. д. Сумесная рэалізацыя сацыяльна значных праектаў будзе садзейнічаць сацыяльнай абароненасці ўразлівых катэгорый грамадзян, згладжванню існуючых рознагалоссяў і ўмацаванню маральных арыенціраў беларускага грамадства.