Дата публікацыі

Беларусь – тэрыторыя свабоды сумлення

У сваім дакладзе на Усебеларускім народным сходзе Кіраўнік дзяржавы адзначыў устойлівы міжканфесіянальны мір у Беларусі, адсутнасць рэлігійных канфліктаў, даступнасць храмаў, свабоду веравызнання.

Верацярплівасць і талерантнасць беларусаў – нацыянальны брэнд краіны, аснова каторага складвалася стагоддзямі і атрымала сваё развіццё дзякуючы палітыцы сучаснай беларускай дзяржавы. У краіне пабудавана такая канфігурацыя дзяржаўна-канфесіянальных адносін, каторая пазбаўлена падстаў для канкурэнцыі, дыскрымінацыі або разладу.

Сучасная канфесіянальная структура беларускага грамадства ўстойлівая і за апошнія пяць-дзесяць гадоў не зведала істотных змен. У цяперашні час міжрэгіянальныя адносіны ў Рэспубліцы Беларусь характарызуюцца стабільнасцю.

Доказам гэтаму служаць вынікі сацыялагічнага даследавання, праведзенага па заказу Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў напярэдадні Усебеларускага народнага сходу Цэнтрам сацыяльна-гуманітарных даследаванняў БДЭУ (выбарка склала 1500 рэспандэнтаў, хібы не перавышаюць 5 працэнтаў).

Згодна згаданаму апытванню, пераважная большасць насельніцтва (звыш 70 працэнтаў грамадзян) не адчуваюць неспакой і адчуваюць сябе абароненымі ад бяспекі прыцяснення з-за рэлігійных перакананняў або ўшчамленняў па нацыянальнай прыкмеце.

Прыняцце ў 2002 годзе Закона Рэспублікі Беларусь "Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях" азначала старт новай эпохі ў рэлігійна-светапогляднай сферы. Гэта звязана з тым. што свабода сумлення – больш шырокае паняцце, чым свабода веравызнання, паколькі ўключае ў сябе свабоду выбару не толькі той ці іншай рэлігіі (веры), але таксама нерэлігійнага, атэістычнага, светапогляду.

Мы нават у пандэмію маем магчымасць свабодна наведваць захаваныя і адрэстаўрыраваныя храмы па ўсёй Беларусі, каторыя ў розны час адносіліся да розных канфесій. Шчаснае суседства на адной плошчы сінагогі, праваслаўнага і каталіцкага храма – звычайная з’ява амаль для любога беларускага горада.

Канструктыўная дзейнасць царквы заўсёды сустракала падтрымку дзяржавы. Як вядома, рэлігійныя арганізацыі ў Рэспубліцы Беларусь вызвалены ад выплаты падатку на нерухомасць і зямельнага падатку, пры дапамозе дзяржавы ажыццяўляецца рэстаўрацыя храмаў і культавых месцаў.

Царква назапасіла вялікі вопыт работы з найбольш неабароненымі слаямі насельніцтва, мае высокі ўзровень даверу ў грамадстве і валодае значным патэнцыялам добраахвотніцтва. Ідэя сацыяльнага служэння як ніякая іншая блізкая ідэі сацыяльнай дзяржавы.